| Creat amb exelearning | Exportat a html | Inserit via etiquetes | Temes separats per botons (plugin) |

És un clon: un curs amb un únic tema | Mostra un plugin de navegació lateral | No es mostra en mòbil |

| Creat amb exelearning | Exportat a html | Inserit via etiquetes | Temes separats per PESTANYES (plugin) | Alta navegabilitat també via mòbil |

| Creat amb eines natives de Moodle | Un únic tema | Efecte OnePage